V. Cher & T. Kant Krosse

THINGS HAPPEN INSIDE YOU

 Diverse funderingar

Nothing looks so real that it can't look false.

Världen är ett egendomligt och barbariskt fenomen, omöjligt att tänka sig.

1800-talet har varit ett storslaget århundrade och 1900-talet ska bli ett lyckligt, har V. Hugo sagt i 1882. Ha-ha!

Varje folk måste få bestämma över sitt öde, inte lämna det åt pappgubbarna i Bryssel.

Städerna växer alltför ohejdat. Skogen känns allt mer avlägsen.

Utvecklingshetsare och effektiva plebejer (c).

'Den stora världen är grym, oväsentlig, virrig och slö mitt ibland sina hjulmaskinerier' J. Myrdal

Desertör från det krig man kallar samhället. Krigets verkliga hjälten är desertören.

'Kommer det att bli fler krig? Betrakta er själva - ingenting fridfullt i era ansikten. Allt är kamp, begär, glupskhet. Till och med freden åstundar ni på ett våldsamt sätt.' E. Canetti

Poesin står inte högt i kurs i det offentliga rummet och har blivit en alltmer marginaliserad konstform. En del poeter, som t ex Bruno K. Öijer, har visserligen haft publika framgångar, men ser sig ändå som outsiders (c)

Livet på Jorden tål inte yttre betraktare. Det löses upp och blir obegripligt (c).

'Moderne Kunst kann Mann verstehen. Moderne Welt nicht.' (c)  W. Büttner

Kravet att konstnärer ska marknadsföra sig är lika med att tvinga flickor ut på gatan för att de ska tjäna ihop till hemgiften.

Konflikten mellan det biologiska och det sociala i människan kan aldrig lösas.