V. Cher & T. Kant Krosse

THINGS HAPPEN INSIDE YOU

    Hole filled with time  

    On top of things                                 C-print

   Jag älskar att lämna min kropp och iaktta mig själv

   Ambush

   I got the taste for ending                                                             C-print

   Utan titel

   Utan titel

   Peace on the balkony of fear

    Peace in the steady walls

    Untitled

    Mörka knölar växer i jorden. I denna märkliga tid